CHECK-UP PROĞRAMLARI

Check up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Check up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi, tüm batın ultrasonografi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi ve dışkıda kan aranmasıdır.

40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.

Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Check up fiyatları, check up türüne ( yaş, cinsiyet, VIP- standart vs..) uygulamanın yapılacağı  kuruma göre belirlenmektedir

SAĞLIKLI YAŞAM CHECKUP PAKETİ
 
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
✔️️HEMOGRAM-TAM KAN SAYIMI (24 PARAMETRE)
✔️️BUN(ÜRE)
✔️️KREATİNİN
✔️️ÜRİK ASİT
✔️️AST
✔️️ALT 
✔️️GGT
✔️️TOTAL KOLESTEROL
✔️️HDL KOLESTEROL
✔️️LDL KOLESTEROL
✔️️TRİGLİSERİD
✔️️SEDİMANTASYON
✔️️İNSÜLİN (AÇLIK)
✔️️SODYUM
✔️️POTASYUM
✔️️KALSİYUM
✔️️FOSFOR
✔️️VİTAMİN B12
✔️️VİTAMİN D
✔️️FOLİK ASİT
✔️️SERBEST T3
✔️️SERBEST T4
✔️️TSH
✔️️CEA
✔️️PSA&SERBEST PSA (40 YAŞ ÜZERİ ERKEKLER İÇİN )
✔️️TAM İDRAR TAHLİLİ

SMARTLAB TASARRUFLU CHECK-UP PAKETİ

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

✔️HEMOGRAM-TAM KAN SAYIMI (24 PARAMETRE)

✔️BUN(ÜRE)

✔️KREATİNİN

✔️ÜRİK ASİT

✔️AST

✔️ALT 

✔️GGT

✔️TOTAL KOLESTEROL

✔️HDL KOLESTEROL

✔️LDL KOLESTEROL

✔️TRİGLİSERİD

✔️SEDİMANTASYON

✔️SODYUM

✔️POTASYUM

✔️KALSİYUM

✔️FOSFOR

✔️VİTAMİN B12

✔️SERBEST T4

✔️TSH

✔️TAM İDRAR TAHLİLİ