KALİTE POLİTİKAMIZ

SMARTLAB

Tıbbi analizlerde yetkin, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel istihdamı, uygun cihaz, ekipman ve malzeme ile bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hızlı, güvenilir ve uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedeflemiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için; laboratuvar çalışanlarının kurum içi ve dışı sürekli eğitim ile bilgi, beceri ve yetkinliği üst seviyede tutulur.

Laboratuvar personeli; güvenli laboratuvar koşullarında, doğruluk, tarafsızlık, gizlilik ve Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.

SMARTLAB TANI LABORATUVARI, bu ilke ve prensiplerle tüm hizmetlerinde müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olmayı ve tıbbi analizlerde iyi meslek ilkelerine, analizlerin kalitesine ve kalite yönetim sistemine uyacağını TAAHHÜT EDER."

İÇ KALİTE KONTROL

DIŞ KALİTE KONTROL

SMARTLAB

İÇ KALİTE KONTROL

 İç kalite kontrol programı; analitik sistemlerden alınan test sonuçlarının uluslararası kalite kontrol kriterlerine göre kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için yapılmaktadır.İç kalite kontrol süreci, laboratuvarda çalışılan testler için rutin çalışma öncesinde, cihazın, test kitlerinin, çalışanın ve laboratuvar ortamının uygunluk düzeyi bilinen örnekler ile kontrol etme amacına yöneliktir. Bu uygulama ile laboratuvarda kullanılan cihazların o testleri doğru ve güvenilir bir şekilde ölçüp ölçmediği değerlendirilmektedir.

SMARTLAB

DIŞ KALİTE KONTROL

Laboratuvar kalite kontrol sistemleri, iyi bir laboratuvar hizmeti verilmesi açısından önem arz etmektedir. Dış kalite kontrol sistemi ile analitik sürecin uzun dönemde tekrarlanabilirliği ve doğruluğu değerlendirilmektedir. Laboratuvarımız Kalite Kontrol Prosedürü gereği, verdiği hizmetlerin kalitesini izlemek için, düzenli olarak dış kalite kontrol programlarına katılım sağlamaktadır.